Realizácie do roku 2012

Realizácie od roku 2013

-kaštieľ Šaštín-Stráže spodná izolácia

-BD ul. Streďanská, Topolčany

-trafo stanica Hnúšťa

-hala Alufinal   Žiar nad Hronom

-Športové centrum Púchov

-Lego Kladno /svetlíky/

-skladová hala Kopčany

-predajňa Jednota SD Vinohrady nad Váhom

-kontajnerový prístrešok INA Skalica

-prístrešok žeriavovej dráhy INA Skalica

-zariadenie sociálnych služieb Fenix Levice

-pneuservis R IService  Skalica

-domov socialnych služieb Púchov

-BD Slakovičova, Želiezovce

-hala lisovne Continetal Púchov

-hala Faurecia Uherce

-NsP Skalica, prístavba záchranej služby

-Protherm  Skalica /(izolácia atík/

-hala Kovcov Banská Bystrica

-hala Alcaplast Břeclav

-NsP Uherské Hradište /časť/

-hala Fagor Žiar nad Hronom

– hala Rautenbach Žiar nad Hronom

-hala Swedspan Malacky /časť/

-Penam Nitra

-HANT Považská Bystrica, polyfunkčý objekt

-hala Aluco Hliník nad Hronom

-Športové centrum Dohňany

-hala Alufinal Žiar nad Hronom

-Swedspan Malacky 7000m2

-vodárne Málinec 8600m2

-BD Zd.Nejedlého Levice  780m2

-Nemak Žiar nad Hronom 4000m2

-SOŠ Žiar nad Hronom 2040m2

– MSCB výstavište Brno 860m2

-NWT Zlín 570m2

-predajňa KIA Holíč 600m2

-hala Vrádište 1100m2

-reštaurácia Tulipán Žiar nad Hronom 360m2

-polyfunkčný objekt Brojo Považská Bystrica 750m2

-BD Sobrance 740m2

-City Arena Trnava izolácia atík 570m2

-Meteorologická  stanica Chopok 660m2

-ČS Shell D1 Považská Bystrica 420m2

-BD Mladežnicka Považská Bystrica 1100m2

-most ŽSR Trenčín  3150m2

-BD Dubnica nad Váhom 430m2

-BD Beluša 850m2

-Tepláreň Považská Bystrica 1340m2

-hala Holíč 1200m2

-hala Qatema Žiar nad Hronom 6380m2