Hydroizolačná fólia je jednovrstvová vodotesná membrána s výstužou alebo bez výstuže. Je vyrobená na báze plastomérov a elastomérov. Folia je pri realizáci spájana rôznymi technikami, napr. teplovzdušným zváraním alebo špeciálnymi lepidlami na báze PVC(napr. tetrahydrofuran, a pod.), +my uprednostnujeme spájanie horúcim vzduchom. Pri izolovaní strechy postačí položiť jednu vrstvu fólie. Hydroizolačné fólie sa využívaju na novostavbách a aj pri rekonštrukciách budov. Sú vhodné pre široké spektrum konštrukčných variant striech, čiže striech plochých, šikmých, jednoplášťových, dvojplášťových,  pre strechy mechanicky kotvené, lepené, priťažené alebo zelené strechy a terasy.

Typy fólií

polymérové z mäkčeného PVC

elastomérové z vinyl-acetát-etylénu

vystužené z polyetylén-chloridu

nevystužené z polyolefínov

s ochrannou vrstvou z polyizobutylénu

bez ochrannej vrstvy z kombinovaných kaučukov

monolitické z etylén-propylén-monoméru