Po dlhý čas boli asfaltové pásy predmetom kritiky. Nespoľahlivosť oxidovaných hydroizolačných materiálov už nahradili zlepšené modifkované asfaltované pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (SBS modifikácia) alebo plastoméry (APP modifikácia).. Rozdiel medzi jednotlivými typmi je najmä v teplotných odolnostiach daného materiálu. Všeobecne vo väčšine prípadov sú APP pásy najvhodnejšie, vzhľadom ku svojej vysokej teplotnej stálosti, k hydroizoláciám striech s vyšším spádom. SBS modifikovaný pás  má väčšinou dobrú odolnosť mrazu, sú teda vhodné na bežné hydroizolácie plochých striech a spodnej stavby. Veľkou výhodou SBS pásov je aj ich elasticita, to znamená schopnosť vracať sa do pôvodného tvaru (napríklad po perforácii majú snahu tieto materiály otvor minimalizovať). Oxidované pásy naproti tomu sú teplotne veľmi obmedzené, a to ako horným tak dolným limitom a dnes sa využívajú najmä na menej namáhané a náročné aplikácie. Ani oxidované asfaltové pásy ani pásy APP modifikované nemajú schopnosť elasticity. Oproti fóliám majú modifikované asfaltované pásy výhodu dvojvrstvového systému, ktorý sa odporúča z hľadiska vyššieho zaťaženia, bezpečnosti i následnosti prác. V takomto prípade sa ako parozábrana aplikuje asfaltový pás s hrúbkou 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnú izoláciu sa umiestni spodný pás s hrúbkou 4 mm s jemným posypom a horný pás sa nataví na spodný s hrúbkou 4,2 mm s hrubozrnným posypom. Pre jednovrstvový systém, ktorý investori volia pre nižšie náklady, sa odporúča hrúbka 5,2 mm. Asfaltované pásy sú ľahko opracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov.

V prípade, že sa ako tepelná izolácia uplatnia polystyrény, sa z hľadiska bezpečnosti používa spodný samolepiaci asfaltovaný pás a horný pás s hrubozrnným posypom sa natavuje.

Hrubozrnný posyp, ktorý tvorí vonkajšiu vrstvu asfaltovaných pásov, má funkciu nielen z estetického hľadiska, ale aj z hľadiska životnosti materiálu. Chráni povlakovú krytinu pred UV žiarením a poškodením. Zároveň vďaka svojej vhodnej farebnosti prispieva k šetreniu energiou najmä počas letných dní. Farebnosť finálnej vrstvy strechy ovplyvňuje do určitej miery teplotu povrchu strechy.

Rozdelenie asfaltových pásov podľa nosnej vložky.

Na nosnej vložke asfaltového pásu do istej miery závisí charakteristika a použitie celého výrobku.

Nosnú vložku je možné rozdeliť podľa niekoľkých kritérií na:

Podľa nasiakavosti : – nasiakavé nosné vložky (napríklad pásy A330H)

– Nenasiakavé nosnej vložky (polyesterové rúno, sklená tkanina…)

Podľa materiálu nosnej vložky:

– papier

– polyester

– Sklená nosná vložka

– Kovová nosná vložka (hliník …)

– Kombinovaná nosná vložka (polyester + sklené vlákno …)

Podľa možnosti kotvenia pásu na pásy:

–          S vložkou vhodnou na kotvenie (sklená tkanina … všeobecne musí výrobca materiál na kotvenie deklarovať)

–          S vložkou nevhodnou na kotvenie (papierová nosná vložka …)

 

Nosná vložka má veľký význam najmä v použití pásu. Je jasné, že použiť papierovú nosnú vložku pre pás, ktorý má tvoriť v streche parozábranu je nezmysel, na tento účel sa najlepšie hodí pásy s nosnou vložkou kovovou, v menej exponovaných priestoroch s nosnou vložkou zo sklenej tkaniny a pod. Pokiaľ je potrebné materiál k podkladu mechanicky fixovať, je potreba použitia pásu s pevnou vložkou, napríklad so sklenou tkaninou.

Nemenej dôležitá je hrúbka asfaltového pásu.  Pre natavenie je dôležitá najmä krycia vrstva asfaltu na nosnej vložke, teda inak povedané istota, že pri natavovani neuvidíte pri ľahkom pprešlahnutítí plameňom nosnú vložku pásu. V prípade pásov typu S by mala byť krycia vrstva asfaltu na vložke väčšie ako 1mm. (Pásy typu R – s krycou vrstvou do 1 mm a pásy typu A – bez krycej vrstvy asfaltu) sú k natavenia nevhodné.